Melamin

Co je melamin

Jedná se o dusíkatou heterocyklickou sloučeninu (2,4,6-triamino-1,3,5-triazin), která se vyrábí ve velkých množstvích jako surovina pro přípravu plastických hmot.

Melamin je málo rozpustný ve vodě a obsahuje 66 % dusíku, který se při jeho hoření uvolňuje a oheň tlumí. Melamin je sám o sobě v malých dávkách netoxický, popisuje se však jako škodlivý při požití, vdechování nebo vstřebání přes kůži. Melamin není klasifikován jako lidský karcinogen a jeho limit pro ovzduší není stanovený.

Melamin je vhodný pro výrobu melaminové pryskyřice, což je tvrdá, termosetová plastická hmota (aminoplast) vyrobená z melaminu a formaldehydu polymerovou reakcí. Má dobrou pevnost a trvanlivost a obvykle se doplňuje plnivy a pigmenty.

Historie melaminu

Melamin byl poprvé vyroben v roce 1 830 německým vědcem Justusem von Liebigem. Teprve v roce 1 930 byl použit pro výrobu plastů a laminátů využívaných ve válce a následně v domácnostech.

O prosazení melaminu v průmyslové výrobě se zasloužila švýcarská společnost Gesellschaft für Chemische Industrie Basel (CIBA). Ta melamin používala pro výrobu pryskyřic a v roce 1 938 začala melaminformaldehydové pryskyřice aplikovat pro dokončení stolových desek a pultů. Následně rozšířila aplikaci na překližky a dřevotřískové desky pro truhlářskou výrobu.

Jak se melamin vyrabí

Melamin se připravuje např. zahříváním močoviny na 350 – 500 °C s alumosilikáty. Melaminová pryskyřice se pak získá kondenzací melaminu s vodným roztokem formaldehydu za přítomnosti alkalických katalyzátorů. Tímto vzniká lineární polymer, který se zahříváním vytvrzuje na termoset.

Melaminová pryskyřice se používá na výrobu kuchyňských potřeb (při vysokých teplotách hrozí nebezpečí úniku melaminu a formaldehydu), jako stavební materiál pro výrobu vysokotlakých laminátů a laminátových podlah a v nábytkářství pro výrobu dekoračních papírů a melaminových hran, kterými se dokončují velkoplošné materiály.

Využití melaminu v nábytkářské výrobě

Melaminové hrany jsou tedy vyrobeny z papírů napuštěných melaminovou pryskyřicí, které se vrství na sebe a následně jsou lisovány za vysokého tlaku a tepla. Hrany slouží pro povrchové dokončení málo namáhaných bočních ploch nábytku, v dnešní době se častěji používají hrany ABS.

Melaminové hrany jsou vyráběny v mnoha barevných provedeních, včetně dekorů dřeva. Stejně jako hrany ABS mají po aplikaci vzhledový, ale i ochranný efekt (zabraňují především průniku vlhkosti do materiálu). Aplikují se v olepovacích strojích za použití tavného lepidla, které je naneseno buďto přímo na papírové hraně, nebo se nanáší na boční plochy před nalepením papírové hrany. Tavné lepidlo se podle svého složení liší odolností vůči působení tepla, při olepování je tedy nutné dbát na správný výběr lepidla tak, aby byla zajištěna dostatečná tepelná odolnost spoje. Týká se to hlavně aplikace hran na kuchyňský nábytek, případně na nábytek dlouhodobě vystavený slunečnímu záření.

Obydlíčko