7 věcí, které jsou nezbytné pro úspěšný projekt rodinného domu

Před podáním žádosti o stavební povolení a následnou realizací výstavby rodinného domu je třeba nechat si vypracovat projekt. Co všechno takový projekt musí obsahovat a kolik vás to bude stát?

Projekt pro stavební povolení versus realizační projekt

Pokud se rozhodnete jenom pro projekt pro stavební povolení, získáte povolení pro stavbu a ušetříte. Na druhé straně však oproti realizačnímu projektu nevyřešíte aspekty, které jsou během samotné výstavby nezbytností.

Patří sem jednotlivé konstrukce, jejich skladby či případné konflikty trasování rozvodů uvnitř vaší stavby. Chybět vám bude i detailní výkaz oken a dveří. Proto se blíže podíváme, co všechno by měl obsahovat ideální realizační projekt rodinného domu.

Článek vznikl ve spolupráci s odborníky z DJS Architecture, kteří se na projekty rodinných domů specializují.

Základem projektu je výběr vhodného pozemku

Vypracování projektu stavby rodinného domu začíná výběrem správného pozemku. Poradí vám architekt, jehož byste do projektu měli zapojit od samého počátku.

V technické zprávě je třeba určit specifika lokalizace stavby a uvést materiály, které máte v plánu použít na všechny konstrukce stavby.

Zjistěte také, zda je pozemek napojen na inženýrské sítě. Pokud ne, je nezbytné předem prověřit, zda to vůbec bude možné.

Energie jsou potravou pro váš rodinný dům

Pro projekty rodinných domů jsou zásadní vnitřní instalace vody, kanalizace, ústředního topení a plynu. Musí být uvedeny technické výkresy všech prvků instalace a jejich půdorysy. Ty se dělají v měřítku 1:100.

Technická zpráva by zároveň měla obsahovat instalace kanalizace, vodovodu, rozvodu plynu a ústředního topení, stejně tak i schéma napojení vodoměru a plynoměru.

Vnitřní elektrické instalace

Váš projekt rodinného domu by neměl opomenout technickou zprávu elektroinstalací. Jejím úkolem je popsat kompletní technické řešení elektrických instalací s doplňujícími výkresy zásuvkových rozvodů, osvětlení, televizních a síťových kabelů.

V neposlední řadě by měl být zahrnut i výkres hromosvodu a uzemnění. Důležité je také schéma zapojení elektrického rozvaděče.

Přesnou definici všech půdorysů

Projekty rodinných domů by měly zahrnovat i půdorysy základů vašeho budoucího domova. Určí se tak, kde se budou nacházet jednotlivé místnosti ve sklepě, v přízemí či podkroví a jejich rozměry.

Stejně důležité jsou i půdorysy střechy a střešní konstrukce. V projektu by měl být označen sklon střechy, rozmístění komínů a oken v měřítku 1:50. Chybět by neměl ani způsob, jakým bude odvodněna střecha vašeho rodinného domu.

Náročnější části stavby je dobré rozkreslit podrobněji v měřítku 1:10

Berte na vědomí i konstrukce

Podstatná je i technická zpráva ke konstrukcím. Při konstrukčním schématu je obvyklé měřítko 1:100, kterému by měl sekundovat soupis ocelových prvků. Zapomenout by se však nemělo ani na realizační výkresy prvků a detailů konstrukce. Tentokrát se používá měřítko 1:20, respektive 1:25.

Vaše bezpečnost je prvořadá

Právě proto by projekty rodinných domů měly obsahovat i část, která řeší požární ochranu. V technické zprávě je třeba uvést vypočtené zatížení stavby a její hořlavost. Na základě těchto informací by měl být projekt doplněn o vhodná opatření a minimální odstupové vzdálenosti od sousedních staveb.

Na projektu rodinného domu nepracuje pouze architekt

Při výpočtě ceny projektu rodinného domu je třeba zvážit několik faktorů. Architekt totiž z ceny projektu musí zaplatit další projektanty, kteří se podílejí na finálním výstupu. Každý z nich má na starosti jinou část. Jeden řeší statiku, druhý naopak elektroinstalace…

Bývá pravidlem, že na jednom projektu pracuje až 5 dalších projektantů, kteří jsou specialisty v dané oblasti.

V ceně projektu jsou zahrnuty i další náklady

Kromě platů pro další projektanty vznikají i jiné náklady. Architekt totiž spolu s projektanty všechny výkresy obvykle tiskne v 5 kopiích. Potřebují také desky, obálky a vazby. K ceně připočtěte pronájem kanceláře, její zařízení a spotřebovanou energii. Navzdory těmto položkám je cena při katalogovém projektu poměrně příznivá.

Konkrétně nacenění závisí na druhu projektu

Katalogový projekt se v porovnání s individuálním prodá vícekrát. Jeho cena se proto pohybuje kolem 25 000 Kč. Individuální projekt rodinného domu vás naopak vyjde přibližně třikrát víc.

Pokud se však při katalogovém projektu rozhodnete pro relativně malou změnu (například upravit sklon střechy), může se stát, že si za ní budete muset pár tisíc připlatit. I taková drobnost totiž může narušit celkový projekt, ve kterém následně bude nutné přepracovat mnoho jiných aspektů.

We will be happy to hear your thoughts

      Komentujte

      Obydlíčko
      Logo